https://franciszka66.wixsite.com/mojeprojekty/projekty-etwinning

 

https://beatam2016.jimdofree.com/projekty-dzień-kropki/


Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

 Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT  4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Nasza szkoła od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. realizuje podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych. Nauczyciel oraz uczniowie mają stały dostęp do pomocy w organizacji i przeprowadzaniu zajęć z wykorzystaniem tabletu, laptopów oraz  nowoczesnych urządzeń wspierających realizację zajęć z wykorzystaniem  TIK,  zakupionych w ramach Projektu CSW@2020. W  przedsięwzięciu bierze udział 16 uczniów klasy II a wraz z opiekunami Danutą Wawrzyniak i Beatą Mintą. Realizacja projektu edukacyjnego dla dzieci jest prowadzona w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych  metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie eksperymentów oraz różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 otwiera przed uczniami nowe możliwości, które wykorzystają  także po zakończeniu przewidzianych w nim działań.

 

Projekt  „Technologie z klasą”

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 2 a wraz z wychowawcą  Danutą Wawrzyniak uczestniczą w bezpłatnym projekcie „Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?”, który został stworzony w ramach programu „Uniwersytet Dzieci w Klasie”. 

 

Projekt edukacyjny w ramach Uniwersytetu Dzieci w Klasie

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w bezpłatnym projekcie edukacyjnym w ramach programu „Uniwersytet Dzieci w Klasie”.  Uczniowie klasy IVa pod okiem Alicji Gawrońskiej realizują projekt „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”. Dzięki zajęciom uczniowie kształcą kompetencje społeczne. Uczą się, jak rozpoznawać własne emocje, w jaki sposób je wyrażać. Dzięki udziałowi w projekcie  nauczą się pracy w zespole oraz nawiązywania relacji. Natomiast uczniowie klasy VIa z wychowawcą Łukaszem Mikołajczykiem uczestniczą w projekcie „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”. Dzięki realizacji zadań uczniowie wspierani są w rozwoju umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami. Uczą się, jak rozpoznawać, oswajać i wyrażać emocje. Poznają wartość i rolę różnych uczuć. Swoje postępy w realizacji poszczególnych tematów uczniowie notują w otrzymanych indeksach.

  :   


Projekt eTwinning Labe „Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19”

 

W tym roku szkolnym na zajęciach z matematyki prowadzonych przez Alicję Gawrońską realizowano projekt eTwinning „Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19”.  Podczas jego realizacji  stosowano nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem TIK.   Innowacją pedagogiczną była forma elektroniczna, wizualizacja. Korzystano m. in. z Quizziz, Kahoot, dzięki czemu rozwijano kluczowe kompetencje niezbędne do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym.  Uczniowie współpracowali  w grupach ucząc się jedni od drugich. Wszyscy uczestnicy projektu dostrzegli użyteczność matematyki i kropki w życiu codziennym. Udział w projekcie przyczynił się do wzbogacenia warsztatu pracy uczestniczących w nim nauczycieli. Wymieniono się swoim doświadczeniem i metodami pracy z nauczycielami ze szkół partnerskich. Wspólnie z p. Elżbietą Wojtkowiak (SP nr 1 z Koźmina Wlkp.) udało się zrealizować wiele zadań, zwłaszcza w klasach czwartych. Uczniowie uczestniczyli w wideokonferencji oraz wspólnych quizach. Uczniowie naszej szkoły korzystali z niektórych opracowanych materiałów podczas lekcji matematyki. Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na wizerunek szkoły jako placówki, w której uczniowie mają możliwość poszerzenia swoich horyzontów, zainteresowań i uzdolnień. Cieszy fakt, że nasze wspólne działania zostały pozytywnie ocenione i projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości. 

       


Projekt eTwinning Labe „Matematyka w informatyce”

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. W jego ramach odbyła się m. in. wideokonferencja ze Szkołą Podstawową z Lutogniewa połączona z quizem „Z algebrą za pan brat”. Zaplanowano realizację wydarzenia „Dzień bezpiecznego internetu”. Projekt jest  w trakcie realizacji. Jego celem jest pokazanie uczniom zastosowania matematyki i informatyki w życiu codziennym.

  

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony